Friday, 11 November 2016

పెద్ద నోట్ల రద్దు పై ఒక చిన్న కవిత

ఇక నుండి పెద్ద నోట్లు రద్దు అన్నాడు మన మోడీ సారు

వెంటనే పడ్డారు మన ధనవంతులు ఎంతో  కంగారు...

వెతుకుతున్నారు తమ నల్లధన మార్పిడికి దారులు

అవి మారకపొతే ఎలాగూ ఉన్నాయి కదా జైలుకి ఎన్నో రహదారులు ...

                                                     

                                                                                               రచన

                                                                              బి.వి.రవీంద్ర ప్రసాద్ రెడ్డి

                                                                                            11/11/2016